Hvad er en rodbehandling?

Ved en rodbehandling fjernes tandnerve og bakterier fra rodkanalen. En rodbehandling kan være nødvendig af flere årsager. Enten kan en tand være beskadiget med cariesangreb, eller hvis tandnerven er blottet. Sommetider kan en tand, der har været udsat for et hårdt slag, også have behov for en rodbehandling. Samtidig kan tænder med kroner have behov for en rodbehandling, da en krone kan forårsage at tanden dør.

Hyppigst er det dog, at bakterier og andre affaldsstoffer er årsag til, at rodbehandling er nødvendig. Hvis ikke bakterierne fjernes, kan det sprede sig til resten af tanden, som kan medføre rodspidsbetændelse.

Rodbehandling uden smerter

Selvom en rodbehandling kan lyde omfattende og smertefuld. Så foregår indgrebet ved hjælp af de nyeste teknikker naturligvis under god lokalbedøvelse, og du vil derfor ikke mærke noget så længe vi arbejder. Selvom selve behandlingen er uden smerte, så er det sandsynligt, at du vil opleve ubehag og smerte efterfølgende grundet helingsprocessen. Dog kan dette afhjælpes ved hjælp af smertestillende. Efter et par dage når tandsættet er helet, vil du uden problemer bruge tanden uden smerter.

Undgå rodbehandling med disse tips

  1. Regelmæssigt tandlægeeftersyn medfører, at huller og øvrige skader på tænder bliver opdaget i tide. Dermed mindsker man risikoen for at det udvikler sig, og der dermed er brug for en rodbehandling

  2. Ignorer aldrig smerter eller ubehag i tanden. Smerter eller lignende er første tegn på en problematik, eller at noget ikke er som det skal være i tanden. Ved hurtigt at reagere kan skaden begrænses, hvilket kan minimere chancen for på sigt at skulle have foretaget en rodbehandling.

  3. Generel god mundhygiejne opnås gennem effektiv tandbørstning samt brugen af tandtråd eller tandstik. Besøg tandlægen jævnligt, så eventuelle problemer eller forbedringer kan blive adresseret og du dermed kan oprethold et sundt tandsæt.

FAQ: Oftest stillede spørgsmål

  • Hvad koster en rodbehandling?

Prisen på en rodbehandling varierer baseret på antallet af kanaler, der skal behandles i tanden. For den første kanal i en tand er prisen 1.588,00 kr. Hvis tanden har flere kanaler, der også kræver behandling, vil omkostningen for hver af de følgende kanaler starte fra 1.202,00 kr.

  • Hvor lang tid tager en rodbehandling?

Den forventede behandlingstid afhænger af behandlingens omfang. Generelt er det en god ide at afsætte 1 time. Hvis al betændelse ikke kan fjernes ved en behandling, er det nødvendigt at få en tid mere af samme varighed.

  • Er tanden død efter en rodbehandling?

Ja, efter en rodbehandling betragtes tanden teknisk set som "død". Det levende væv inden i tanden, herunder nervevævet og blodforsyningen, fjernes under behandlingen for at fjerne infektionen, og forhindre yderligere forrådnelse eller smerte. Selvom tanden ikke længere har nogen vitalitet, kan den stadig fungere normalt. En rodbehandlet tand er dog ofte i større risiko for at knække og har derfor ofte behov for en krone.

  • Hvordan foregår en rodbehandling?

En rodbehandling indebærer, at der bores et hul i tanden for at opnå adgang til nerven i rodkanalen. Tandnerven og eventuelle bakterier fjernes fra rodkanalen ved hjælp af specialiserede rodfile. Når dette er gjort, fyldes rodkanalen med rodfyldningsmateriale. Dette skridt sikrer, at bakterier ikke på ny kan trænge ind i rodkanalen.